Ibnu ‘Araby
March 4, 2009
Syaqiq Al Balkhy
March 4, 2009
Ibnu ‘Araby
March 4, 2009
Syaqiq Al Balkhy
March 4, 2009

Ia berkata, “Siapa itu berada di pintu?”

Aku berkata, “Hamba sahaya Paduka.”

Ia berkata, “Kenapa kau ke mari?”

Aku berkata, “Untuk menyampaikan hormat padamu, Gusti.”

Ia berkata, “Berapa lama kau bisa bertahan?”

Aku berkata, “Sampai ada panggilan.”

Aku pun menyatakan cinta, aku mengambil sumpah

Bahwa demi cinta aku telah kehilangan kekuasaan.

Ia berkata, “Hakim menuntut saksi kalau ada pernyataan.”

Aku berkata, “Air mata adalah saksiku, pucatnya wajahku adalah buktiku.”

Ia berkata, “Saksi tidak sah, matamu juling.”

Aku berkata, “Karena wibawa keadilanmu mataku terbebas dari dosa.”

Syair religius di atas adalah cuplikan dari salah satu puisi karya penyair sufi

terbesar dari Persia, Jalaluddin Rumi. Kebesaran Rumi terletak pada kedalaman

ilmu dan kemampuan mengungkapkan perasaannya ke dalam bahasa yang

indah. Karena kedalaman ilmunya itu, puisi-puisi Rumi juga dikenal mempunyai

kedalaman makna. Dua hal itulah -kedalaman makna dan keindahan bahasa-

yang menyebabkan puisi-puisi Rumi sulit tertandingi oleh penyair sufi sebelum

maupun sesudahnya.

Rumi memang bukan sekadar penyair, tetapi ia juga tokoh sufi yang

berpengaruh pada zamannya. Rumi adalah guru nomor satu tarekat Maulawiah

– sebuah tarekat yang berpusat di Turki dan berkembang di daerah sekitarnya.

Tarekat Maulawiah pernah berpengaruh besar dalam lingkungan Istana TurkI

Utsmani dan kalangan seniman pada sekitar tahun l648.

Sebagai tokoh sufi, Rumi sangat menentang pendewa-dewaan akal dan indera

dalam menentukan kebenaran. Pada zamannya, ummat Islam memang sedang

dilanda penyakit itu.

Bagi kelompok yang mengagul-agulkan akal, kebenaran baru dianggap benar

bila mampu digapai oleh indera dan akal. Segala sesuatu yang tidak dapat

diraba oleh indera dan akal, cepat-cepat mereka ingkari dan tidak diakui.

Padahal, menurut Rumi, justru pemikiran semacam itulah yang dapat

melemahkan iman kepada sesuatu yang ghaib. Dan karena pengaruh pemikiran

seperti itu pula, kepercayaan kepada segala hakekat yang tidak kasat mata,

yang diajarkan berbagai syariat dan beragam agama samawi, bisa menjadi

goyah.

Rumi mengatakan, “Orientasi kepada indera dalam menetapkan segala hakekat

keagamaan adalah gagasan yang dipelopori kelompok Mu’tazilah. Mereka

merupakan para budak yang tunduk patuh kepada panca indera. Mereka

menyangka dirinya termasuk Ahlussunnah. Padahal, sesungguhnya

Ahlussunnah sama sekali tidak terikat kepada indera-indera, dan tidak mau pula

memanjakannya.”

Bagi Rumi, tidak layak meniadakan sesuatu hanya karena tidak pernah

melihatnya dengan mata kepala atau belum pernah meraba dengan indera.

Sesungguhnya, batin akan selalu tersembunyi di balik yang lahir, seperti faedah penyembuhan yang terkandung dalam obat. “Padahal, yang lahir itu senantiasa

menunjukkan adanya sesuatu yang tersimpan, yang tersembunyi di balik dirinya.Bukankah Anda mengenal obat yang bermanfaat? Bukankah kegunaannya tersembunyi di dalamnya?” tegas Rumi.

PENGARUH TABRIZ

Fariduddin Attar, seorang tokoh sufi juga, ketika berjumpa dengan Rumi yang

baru berusia 5 tahun pernah meramalkan bahwa si kecil itu kelak bakal menjadi

tokoh spiritual besar. Sejarah kemudian mencatat, ramalan Fariduddin itu tidak

meleset.

Lahir di Balkh, Afghanistan pada 604 H atau 30 September 1207 Rumi

menyandang nama lengkap Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Balkhi al-

Qunuwi. Adapun panggilan Rumi karena sebagian besar hidupnya dihabiskan di

Konya (kini Turki), yang dahulu dikenal sebagai daerah Rum (Roma).

Ayahnya, Bahauddin Walad Muhammad bin Husein, adalah seorang ulama

besar bermadzhab Hanafi. Dan karena kharisma dan tingginya penguasaan ilmu

agamanya, ia digelari Sulthanul Ulama (raja ulama). Namun rupanya gelar itu

menimbulkan rasa iri pada sebagian ulama lain. Dan merekapun melancarkan

fitnah dan mengadukan Bahauddin ke penguasa. Celakanya sang penguasa

terpengaruh hingga Bahauddin harus meninggalkan Balkh, termasuk

keluarganya. Ketika itu Rumi baru berusia lima tahun.

Sejak itu Bahauddin bersama keluarganya hidup berpindah- pindah dari suatu

negara ke negara lain. Mereka pernah tinggal di Sinabur (Iran timur laut). Dari

Sinabur pindah ke Baghdad, Makkah, Malattya (Turki), Laranda (Iran tenggara)

dan terakhir menetap di Konya, Turki. Raja Konya Alauddin Kaiqubad,

mengangkat ayah Rumi sebagai penasihatnya, dan juga mengangkatnya

sebagai pimpinan sebuah perguruan agama yang didirikan di ibukota tersebut. Di

kota ini pula ayah Rumi wafat ketika Rumi berusia 24 tahun.

Di samping kepada ayahnya, Rumi juga berguru kepada Burhanuddin Muhaqqiq

at-Turmudzi, sahabat dan pengganti ayahnya memimpin perguruan. Rumi juga

menimba ilmu di Syam (Suriah) atas saran gurunya itu. Ia baru kembali ke Konya

pada 634 H, dan ikut mengajar pada perguruan tersebut.

Setelah Burhanuddin wafat, Rumi menggantikannya sebagai guru di Konya.

Dengan pengetahuan agamanya yang luas, di samping sebagai guru, ia juga

menjadi da’i dan ahli hukum Islam. Ketika itu di Konya banyak tokoh ulama

berkumpul. Tak heran jika Konya kemudian menjadi pusat ilmu dan tempat

berkumpul para ulama dari berbagai penjuru dunia.

Kesufian dan kepenyairan Rumi dimulai ketika ia sudah berumur cukup tua, 48

tahun. Sebelumnya, Rumi adalah seorang ulama yang memimpin sebuah

madrasah yang punya murid banyak, 4.000 orang. Sebagaimana seorang ulama,

ia juga memberi fatwa dan tumpuan ummatnya untuk bertanya dan mengadu.

Kehidupannya itu berubah seratus delapan puluh derajat ketika ia berjumpa

dengan seorang sufi pengelana, Syamsuddin alias Syamsi Tabriz.

Suatu saat, seperti biasanya Rumi mengajar di hadapan khalayak dan banyak

yang menanyakan sesuatu kepadanya. Tiba- tiba seorang lelaki asing -yakni

Syamsi Tabriz- ikut bertanya, “Apa yang dimaksud dengan riyadhah dan ilmu?”

Mendengar pertanyaan seperti itu Rumi terkesima. Kiranya pertanyaan itu jitu

dan tepat pada sasarannya. Ia tidak mampu menjawab. Berikutnya, Rumi

berkenalan dengan Tabriz. Setelah bergaul beberapa saat, ia mulai kagum

kepada Tabriz yang ternyata seorang sufi. Ia berbincang-bincang dan berdebat

tentang berbagai hal dengan Tabriz. Mereka betah tinggal di dalam kamar hinggaberhari-hari.

Sultan Salad, putera Rumi, mengomentari perilaku ayahnya itu, “Sesungguhnya,

seorang guru besar tiba-tiba menjadi seorang murid kecil. Setiap hari sang guru

besar harus menimba ilmu darinya, meski sebenarnya beliau cukup alim dan

zuhud. Tetapi itulah kenyataannya. Dalam diri Tabriz, guru besar itu melihat

kandungan ilmu yang tiada taranya.”

Rumi benar-benar tunduk kepada guru barunya itu. Di matanya, Tabriz benar-benarsempurna. Cuma celakanya, Rumi kemudian lalai dengan tugas mengajarnya. Akibatnya banyak muridnya yang protes. Mereka menuduh orang

asing itulah biang keladinya. Karena takut terjadi fitnah dan takut atas

keselamatan dirinya, Tabriz lantas secara diam-diam meninggalkan Konya.

Bak remaja ditinggalkan kekasihnya, saking cintanya kepada gurunya itu,

kepergian Tabriz itu menjadikan Rumi dirundung duka. Rumi benar-benar

berduka. Ia hanya mengurung diri di dalam rumah dan juga tidak bersedia

mengajar. Tabriz yang mendengar kabar ini, lantas berkirim surat dan menegur

Rumi. Karena merasakan menemukan gurunya kembali, gairah Rumi bangkit

kembali. Dan ia mulai mengajar lagi.

Beberapa saat kemudian ia mengutus putranya, Sultan Salad, untuk mencari

Tabriz di Damaskus. Lewat putranya tadi, Rumi ingin menyampaikan penyesalan

dan permintaan maaf atas tindakan murid-muridnya itu dan menjamin

keselamatan gurunya bila berkenan kembali ke Konya.

Demi mengabulkan permintaan Rumi itu, Tabriz kembali ke Konya. Dan mulailah

Rumi berasyik-asyik kembali dengan Tabriz. Lambat-laun rupanya para muridnya merasakan diabaikan kembali, dan mereka mulai menampakkan perasaan tidak senang kepada Tabriz. Lagi-lagi sufi pengelana itu, secara diam-diam meninggalkan Rumi, lantaran takut terjadi fitnah. Kendati Rumi ikut mencari

hingga ke Damaskus, Tabriz tidak kembali lagi.

Rumi telah menjadi sufi, berkat pergaulannya dengan Tabriz. Kesedihannya

berpisah dan kerinduannya untuk berjumpa lagi dengan gurunya itu telah ikut

berperan mengembangkan emosinya, sehingga ia menjadi penyair yang sulit

ditandingi. Guna mengenang dan menyanjung gurunya itu, ia tulis syair- syair,

yang himpunannya kemudian dikenal dengan nama Divan-i Syams-i Tabriz. Ia

bukukan pula wejangan-wejangan gurunya, dan buku itu dikenal dengan nama

Maqalat-i Syams Tabriz.

Rumi kemudian mendapat sahabat dan sumber inspirasi baru, Syekh

Hisamuddin Hasan bin Muhammad. Atas dorongan sahabatnya itu, ia berhasil

selama 15 tahun terakhir masa hidupnya menghasilkan himpunan syair yang

besar dan mengagumkan yang diberi nama Masnavi-i. Buku ini terdiri dari enam

jilid dan berisi 20.700 bait syair. Dalam karyanya ini, terlihat ajaran-ajaran tasawuf yang mendalam, yang disampaikan dalam bentuk apologi, fabel,

legenda, anekdot, dan lain-lain. Karya tulisnya yang lain adalah Ruba’iyyat (sajak

empat baris dalam jumlah 1600 bait), Fiihi Maa fiihi (dalam bentuk prosa;

merupakan himpunan ceramahnya tentang tasawuf), dan Maktubat (himpunan

surat-suratnya kepada sahabat atau pengikutnya).

Bersama Syekh Hisamuddin pula, Rumi mengembangkan tarekat Maulawiyah

atau Jalaliyah. Tarekat ini di Barat dikenal dengan nama The Whirling Dervishes

(Para Darwisy yang Berputar-putar). Nama itu muncul kerana para penganut

tarekat ini melakukan tarian berputar-putar, yang diiringi oleh gendang dan

suling, dalam dzikir mereka untuk mencapai ekstase.

WAFAT

Semua manusia tentu akan kembali kepada-Nya. Demikianlah yang terjadi pada

Rumi. Penduduk Konya tiba-tiba dilanda kecemasan, gara-gara mendengar

kabar bahwa tokoh panutan mereka, Rumi, sakit keras. Meski menderita sakit

keras, pikiran Rumi masih menampakkan kejernihannya.

Seorang sahabatnya datang menjenguk dan mendo’akan, “Semoga Allah

berkenan memberi ketenangan kepadamu dengan kesembuhan.” Rumi sempat

menyahut, “Jika engkau beriman dan bersikap manis, kematian itu akan

bermakna baik. Tapi kematian ada juga kafir dan pahit.

Pada 5 Jumadil Akhir 672 H dalam usia 68 tahun Rumi dipanggil ke rahmatullah.

Tatkala jenazahnya hendak diberangkatkan, penduduk setempat berdesak-desak ingin menyaksikan. Begitulah kepergian seseorang yang dihormati ummatnya.