March 5, 2009

Naqsabandiah Al-Kholidiah

Tariqa Naqsabandiah Al-KholidiahMarkas : Kg. Melayu Sri Kundang, Kundang, Selangor Darul Ehsan INILAH SALASILAH TARIQAT NAQSYABANDIYAH YANG TURUN DARI BABUSSALAM TANJUNG PURA (LANGKAT), SUMATERA UTARA INDONESIA. Saidina Jibril Saidul Mursalin Saidina Muhammad s.a.w. Saidina Abu Bakar as-Siddiq Sheikh Salman Farisi Sheikh Qasim b Muhammad bin Abu Bakar as-Siddiq Sheikh Jaafar Siddiq Sheikh Abu Yazid Thoifur Bistami Sheikh Abu Hassan Khorqoni Sheikh Abi Ali Farmidi Sheikh Abu Yaqub Yusuf Hamadani Sheikh Abdul Khalik Ghujdawani Sheikh Arif Riyukuri Sheikh Mahmud al Anjari Faghnawi. Sheikh Azizan Ali Ramaitani Sheikh Muhammad Babus Samasi Sheikh Sayyid Amir Kullaal Sheikh Bahaudin Shah Naqsyabandi Sheikh Muhammad Alauddin [�]
March 5, 2009

Zikir in Naqsyabandiyah order

Zikir in Naqsyabandiyah orderSilent Part, counting with stones: Shahada 3 times; astaghfirullah 70 times; Shaykh recites the du’a: “Allahuma Ya Musabbib al-Asbab, Ya Mufattih al-Abwaab, Ya Muqallib al-quloobi wal-absaar, Ya Daleel al-mutahayyireen, Ya Ghiyath al-mustaghatheen, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dhul-Jalali wa-l-Ikram! Wa ufawwidu amri il-Allah, inn-Allaha baseerun bil-cibad.” Rabitat ash-sharif, connect your heart to the heart of the Shaykh, from him to the heart of the Prophet (s), the Prophet (s) will connect you to the Divine Presence; Fatiha 7 times; Salawat – prayer on Prophet (s) 100 times; Surat al-Inshirah 79 times; Surat al-Ikhlas 1001 times; Fatiha 7 [�]
May 1, 2009

Salasilah Naqsyabandiah Haqqani

1. Nabi Muhammad ibn Abd Allah, Salla Allahu `alayhi wa alihi wa sallam 2. Abu Bakr as-Siddiq, radiya-l-Lahu`anh 3. Salman al-Farsi, radiya-l-Lahu`anh 4. Qassim ibn Muhammad ibn Abu Bakr 5. Jafar as-Sadiq, alayhi-s-salam 6. Tayfur Abu Yazid al-Bistami, radiya-l-Lahu canh 7. Abul Hassan Ali al-Kharqani, qaddasa-l-Lahu sirrah 8. Abu Ali al-Farmadi, qaddasa-l-Lahu sirrah 9. Abu Yaqub Yusuf al-Hamadani, qaddasa-l-Lahu sirrah 10. Abul Abbas, al-Khidr, alayhi-s-salam 11. Abdul Khaliq al-Ghujdawani, qaddasa-l-Lahu sirrah 12. Arif ar-Riwakri, qaddasa-l-Lahu sirrah 13. Khwaja Mahmoud al-Anjir al-Faghnawi, qaddasa-l-Lahu sirrah 14. Ali ar-Ramitani, qaddasa-l-Lahu sirrah 15. Muhammad Baba as-Samasi, qaddasa-l-Lahu sirrah 16. as-Sayyid Amir Kulal, qaddasa-l-Lahu sirrah [�]